Een stukje historie!

Hoe is het allemaal tot stand gekomen dat er zoveel opleidingen zijn en ook zoveel huisartsen die de echografie gebruiken in hun praktijk.
Als eerste was er de VEH, de vereniging van Echograferende Huisartsen.
Deze vereniging deed wel aan het bekend maken van de combinatie van huisartsen en echografie maar had geen ingang bij de zorgverzekeraars voor de zo gewenste vergoedingen. Er waren maar een handvol huisartsen die echografie gebruikten en deden dat zonder vergoeding daarvoor.

Met het ter ziele gaan van de VEH werd de VEGE opgericht in 2002. Deze had als doel om een eerstelijns vereniging te worden voor huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundige. Het bleek echter erg lastig om deze drie in één vereniging te brengen zodat uiteindelijk alleen de huisartsen overbleven.

In de VEGE werd gewerkt aan erkenning van deze bekwaamheid van huisartsen door te onderhandelen voor vergoeding bij de zorgverzekeraars en door de kwaliteit te gaan borgen. Het register Echografie bij de CHBB van de LHV was het tweede register wat werd opgericht. Met het verkrijgen van een vergoeding en de oprichting van het register zijn belangrijke stappen gezet in het verwerven van een steeds vastere plek van echografie binnen de eerste lijn.

Er was veel tegenstand van de tweede lijn op deze ontwikkeling. Tegenstand die zelfs soms letterlijk werd gevoeld en die nog steeds in bepaalde mate te ervaren is. Zo zouden de opleidingen niet goed genoeg zijn en zouden de huisartsen te weinig echo’s maken om bedreven te blijven hierin. Door deze kritiek heeft de VEGE ervoor gezorgd dat er protocollen kwamen en een standaard voor de opleiding tot huisarts-echografist. Hierdoor ontstond de situatie dat de VEGE wel een erkend curriculum voor de opleidingen had en de vereniging van Radiologie nog niet. Pas sinds enkele jaren (2014) bestaat dit curriculum er wel bij de radiologie..

Zo blijft ook, zoals bij vele specialismen, de vraag bestaan hoeveel echo’s je als arts per jaar moet doen om bekwaam te blijven. Er is nog geen onderzoek wat heeft kunnen aantonen hoeveel dat nu precies is. Het probleem is ook dat voor ieder specialisme en onderzoek wat je als arts doet dat weer anders is. Het is appels met peren vergelijken, en ik denk dat iedere beroepsgroep zelf kritisch hier naar moet kijken en moet oordelen.
Vanaf de jaren 2005 heeft de VEGE zelf opleidingen aangeboden naast de Fontys Hogeschool. In de jaren erna is er een enorme groei ontstaan van aanbieders van echografie opleidingen. Soms is het onduidelijk wat de status van deze opleidingen zijn, daar ze soms meekomen met de aanschaf van een echograaf.

Ook technisch is er veel veranderd. Van grote lompe machines naar soms handheld devices. Maar kwaliteit heeft nog steeds een prijs en een grote, hoewel het wel fors is verminderd. Meer keuzes maakt kiezen ook lastiger. Wat heb je nodig en welk type onderzoek ga je het meeste gebruiken.

Sinds 2018 zijn de huisarts-echografisten zich gaan organiseren via het HAWEB. Het voordeel hiervan is dat er weinig “verenigingsromslomp” is en we allemaal inhoudelijk met elkaar kennis kunnen uitwisselen. Het gebruiken van de nieuwe media geeft ons meer tijd voor het doen wat we echt het leukste vinden: onze patienten helpen en daarbij gebruik maken van een verschrikkelijk mooie techniek die ons in weinig tijd en met weinig kosten heel veel informatie geeft ten goede van onze patient.

Meer informatie?

Heeft u de informatie gelezen en heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie?